‘มูลนิธิไชยวนา’ เชิญร่วมงาน ‘ศิลปะนานาพันธุ์ ศิลปะประชาธิปไตย’

มูลนิธิไชยวนา เชิญร่วมงาน ศิลปะนานาพันธุ์ ศิลปะประชาธิปไตย

 

“มูลนิธิไชยวนา” ขอเชิญร่วมงานแสดง “ศิลปะนานาพันธุ์ ศิลปะประชาธิปไตย” ชมผลงานทัศนศิลป์จากนักสร้างสรรค์ศิลปะมากกว่า ๔๐ ชีวิต และชมนิทรรศการภาพถ่ายศิลปะความคิดทางการเมือง "บันทึก ประวัติศาสตร์ ความทรงจำ" ผลงานของ “สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย” ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สวนครูองุ่น มาลิก มูลนิธิไชยวนา เลขที่ ๖๗/๑ ทองหล่อ ซอย ๓ สุขุมวิท ๕๕ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

 

 

กำหนดการ “ศิลปะนานาพันธุ์ ศิลปะประชาธิปไตย”

 

เวลา ๑๓.๐๐ น.                     ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๓๐ น.                     การแสดงปาฐกถาศิลปะนานาพันธุ์ หัวข้อ "สังคม การเมือง ในการละคอน" โดย

ดร.ภาสกร อินทุมาร หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา ๑๔.๔๐ น.                     การแสดงปาฐกถาศิลปะนานาพันธุ์ หัวข้อ "ศิลปะกับการเมือง หลังรัฐประหาร ๒๕๕๗" โดย ดร.ถนอม ชาภักดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา ๑๕.๔๐ น.                     นักสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันเปิดงาน

-การแสดงขับเพลงซอศิลปะประชาธิปไตย : จำปา แสนพรม

-การแสดงศิลปะร่วมสมัย กลุ่ม Dee-ng : กวิน พิชิตกุล

-การแสดงศิลปะร่วมสมัย กลุ่ม B-Floor : สุรัตน์ แก้วศรีคราม วสุ วรรรลยางกูร

-อ่านบทกวี ดนตรี ศิลปะการแสดงสด ฯลฯ

 

รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศมิตรภาพ

“เดชา รินทพล” และ “สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย” ทำหน้าที่พิธีกร

 

ผลงานทัศนศิลป์จากนักสร้างสรรค์ศิลปะ

จาก “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ” ของ : อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ภรณ์ทิพย์ มั่นคง จิตติมา ผลเสวก นพวรรณ ตันติเวชกุล สินีนาฏ เกษประไพ จารุนันท์ พันธชาติ ปิยะนุช เกตุจรูญ จำปา แสนพรม ฟาริดา จิราพันธุ์ อำนาจ เย็นสบาย พิทักษ์ ปิยะพงษ์ จิรภัทร อังสุมาลี เซีย ไทยรัฐ นิพนธ์ ขันแก้ว โชคชัย ตักโพธิ์ ทองธัช เทพารักษ์ สมชาย วัชระสมบัติ เรืองศิลป์ ศรีพุทธิรัตน์ พงษ์ศักดิ์ รักษ์ณรงค์ สุดใจ แต่งประกอบ ไมตรี หอมทอง ธวัชชัย หอมทอง สมพงษ์ ทวี' มงคล เปลี่ยนบางช้าง ธีระวัฒน์ มุลวิไล สิทธิธรรม โรหิตะสุข อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ภาณุ อารี พิน สาเสาร์ เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์ วสุ วรรยางกูร ชิตะวา มุนินโท รัชชัย รุจิวิพัฒน์ ณัฐพล คุ้มเมธา ทองเกลือ ทองแท้ สุรชัย เพชรแสงโรจน์ ประมวลศรี ยอดบางเตย รติรัตน์ รถทอง กัญญานันท์ สมพานนอก ปภาวรินท์ หมื่นอาษา ประมวลสินธุ์ ยอดบางเตย

 

อ่านบทกวี แสดงสด

ศรีดาวเรือง สุชาติ สวัสดิ์ศรี ชมัยภร แสงกระจ่าง จิตติมา ผลเสวก นพวรรณ ตันติเวชกุล สมพงษ์ ทวี' มงคล เปลี่ยนบางช้าง ชิตะวา มุนินโท บลูด้า ธนวัฏ ปรีชาจารย์ ชัยวัฒน์ คำดี อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ เพียง นิดเดียว รติรัตน์ รถทอง สาธิต รักษาศรี ฯลฯ

 

สำหรับ “นิทรรศการ” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน จนถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : “สายฟ้า ตันธนา” โทร.๐๘๑๖๖๕๘๘๗

 

 

//....................

หมายเหตุ : เพจ "ศิลปะนานาพันธุ์ ศิลปะประชาธิปไตย"

http://bangkoklife.news/e2975

 

//....................