นักวิชาการ สื่อฯ ตุรกี ปลื้ม “บ้านทรายขาว” เที่ยวชุมชน ชิมผลไม้ ช้อป OTOP


นักวิชาการ สื่อฯ ตุรกี เที่ยวชม “บ้านทรายขาว” จ.ปัตตานี ใช้บริการท่องเที่ยวโดยชุมชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ นำชมสวนผลไม้ ชิมผลไม้สดจากสวน พร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ทุเรียนกวน ผลิตภัณฑ์โดดเด่นของชุมชนจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

           นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา นำคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนตุรกี ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชน “บ้านทรายขาว” อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวไทยพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสันติมายาวนาน โดยเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีบริการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยรถจี๊ปและที่พักโฮมสเตย์ ทั้งนี้ได้นำคณะไปสักการะพระพุทธรูปบนยอดเขา ก่อนจะลงมาเยี่ยมชมมัสยิดโบราณกลางหมู่บ้าน

 

 

 

           จากนั้นแวะชมกระบวนการผลิตสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง ซึ่งชาวบ้านช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ ทุเรียนกวน และกล้วยทอดรสต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ก่อนจะปิดท้ายด้วยการนำชมสวนผลไม้ เลือกเก็บและชิมผลไม้สดจากสวน อาทิ เงาะ ทุเรียน โดยสื่อมวลชนตุรกีให้ความสนใจในการเก็บและชิมลองกองสดมากเป็นพิเศษ

 

 

 

           นายชาครีย์นรทิพย์  กล่าวว่า การนำคณะนักวิชาการและสื่อมวลชนของประเทศตุรกี เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์พัฒนาการเชิงบวกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนโยบายของรัฐบาลไทยผ่านการนำเสนอข่าวโดยสื่อมวลชนตุรกี และโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ตุรกี  โดยในปีนี้เป็นการต่อยอดจากการดำเนินโครงการครั้งแรกในปี 2561 และมุ่งหวังให้นักวิชาการและสื่อมวลชนตุรกี ซึ่งเป็นบุคคลคุณภาพมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมตุรกี ได้มีประสบการณ์ตรงในพื้นที่และเห็นพัฒนาการและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยและสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

 

 

           ตลอดจนสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่สาธารณะชนตุรกี ผ่านการเขียนบทความหรือการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตุรกีทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป