4 ดาราดัง ชวน 'ลด ปลดหนี้' เพื่อความสุขของทุกคนในชุมชน

 

กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวนรับชม ละครสั้น “ลด ปลดหนี้” เรื่องราว 4 บุคคลต้นแบบ ถ่ายทอดชีวิตจริงโดย 4 ดาราดัง ต้าร์-พศิน ศรีธรรม, เมย์-ธวนัฎฐิตา ฐานวิเศษ, โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์ และ ออฟ AF2 - ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ บอกเล่าการบริหารจัดการหนี้ เพื่อสร้างความสุขให้ทุกครอบครัวในชุมชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD1 เวลา 10.40 น. ทุกวันศุกร์ 23 สิงหาคม – 13 กันยายน 2562 นี้ 

 

 

          ละครสั้น “ลด ปลดหนี้” เป็นเรื่องราวที่นำเสนอชีวิตจริงของ 4 บุคคลต้นแบบ ผ่านการถ่ายทอดบทบาทโดย 4 ดาราดัง ต้าร์-พศิน ศรีธรรม, เมย์-ธวนัฎฐิตา ฐานวิเศษ, โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์ และ ออฟ AF2 - ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ 

 

 

           ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน หรือ พช. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยให้มีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ให้ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ มุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ของประชาชน โดยการลดภาระหนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน

 

 

 

          ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการขยายผลการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จำนวน 924 แห่ง ใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเงินทุน โดยมีคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

 

 

          ล่าสุดกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยการจัดทำสารคดีกึ่งละครสั้น จำนวน 4 ตอน เพื่อส่งเสริมชุมชนช่วย “ลด ปลดหนี้” ได้ โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4 ภาค 4 ชุมชน ที่ถ่ายทอดชีวิตจริง 4 บุคคลต้นแบบ เนื้อหาในแต่ละตอนบอกเล่าถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในด้านต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบละคร เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ในการบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนอย่างถูกต้อง ถูกวิธี

 

 

           สารคดีละครสั้น "ลด ปลดหนี้" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 HD1 เวลา 10.40 น.

          ตอนที่ 1 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 62 "ตอนบริหารจัดการหนี้แบบชีวิตพอเพียงที่เพียงพอ"

          ตอนที่ 2 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 62 "ตอนสำนึกดีแผนดี บริหารหนี้ได้"

          ตอนที่ 3 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 62 "บริหารจัดการหนี้ ชีวิตดี ปลอดหนี้นอกระบบ"

          ตอนที่ 4 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 62 "ตอนบริหารจัดการหนี้ ผู้นำดี ครัวเรือนมีสุข"