เตรียมพร้อม ! ดาวน์โหลดเลย “คู่มือประชาชนชุดเลือกตั้งท้องถิ่น” อบต. อบจ. เทศบาล พัทยา กทม.

 

กกต. เผยแพร่ “คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น” ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึง

 

 

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เผยแพร่สื่อความรู้ต้นแบบ “คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น” พร้อมทั้งคู่มือประชาชนฯ ชุดเลือกตั้ง อบต. อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร โดย โดยมีรายละเอียดในคำนำของหนังสือส่วนหนึ่งว่า

 

          หนังสือ “คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง : ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะได้ใช้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับต่างๆ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ควรรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือประชาชนเล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพต่อไป

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          สิงหาคม 2562

 

 ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น

 

 

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง อบต.

 

 

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้งเทศบาล

 

 

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง อบจ.

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง : เมืองพัทยา

 

 

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนฯ ชุด เลือกตั้ง : กรุงเทพมหานคร

 

CR : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง