สมัครฟรี ! “ปั้น Content ปิดการขาย” เปิดร้านค้าออนไลน์ ขายได้ทันที

 

สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม “เปิดร้านค้าออนไลน์ ขายได้ทันทีบน Shopee” และอัพเดตความรู้ในหัวข้อ “ปั้น Content ปิดการขาย” ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 นี้ ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ลงทะเบียนฟรี!

 

 

 

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม “เปิดร้านค้าออนไลน์ ขายได้ทันทีบน Shopee” และอัพเดตความรู้ในหัวข้อ “ปั้น Content ปิดการขาย” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิส์สำหรับ SME ปี 2562 ( SME Online ปี 2562) ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ( อาคาร B ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม