ประกาศแล้ว ! ผลการตัดสินวรรณกรรม ‘รางวัลพานแว่นฟ้า’ ปี 2562

ประกาศแล้ว ! ผลการตัดสินวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562

 

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ได้ดำเนินการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 914 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน 364 ผลงาน และบทกวี จำนวน 550 ผลงาน นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผลงานผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัล ดังนี้

 

 

ประเภทเรื่องสั้น

 

รางวัลชนะเลิศ

ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง โดย “โศภนิศ นามศิริ"

 

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

1. ผลงานเรื่อง “ซอยตัน” โดย “ปาริชาติ คุ้มรักษา"

2. ผลงานเรื่อง ปลากัดลายธงชาติ โดย “อุเทน พรมแดง"

 

รางวัลชมเชย 10 รางวัล

ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

1. ผลงานเรื่อง คำสั่งจากดวงวิญญาณ”  

2. ผลงานเรื่อง คำอธิบายรายวิชา 

3. ผลงานเรื่อง เช้าวันอาทิตย์ที่แสนเศร้า

4. ผลงานเรื่อง บนรอยต่อของเปลือกโลก 

5. ผลงานเรื่อง แผนลดน้ำหนักครูดาวเรือง 

6. ผลงานเรื่อง แมวดำตัวนั้น 

7. ผลงานเรื่อง เสรีสิบสี่เส้นบรรทัด 

8. ผลงานเรื่อง อำนาจ

9. ผลงานเรื่อง โอรังอัสลีกับผีร้ายแห่งเทือกเขาบรรทัด 

10. ผลงานเรื่อง “The selection : อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ 

 

ประเภทบทกวี

               

                รางวัลชนะเลิศ

ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ผลงานเรื่อง นัยมือ โดย “องอาจ สิงห์สุวรรณ"

 

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

1. ผลงานเรื่อง “คนถางทาง” โดย “ปาลิตา ผลประดับเพชร์"

2. ผลงานเรื่อง ทหารต่อกลอนกับนักการเมืองให้ชาวบ้านฟัง โดย “ธาร ธรรมโฆษณ์"

 

รางวัลชมเชย 10 รางวัล

ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

1. ผลงานเรื่อง การเดินข้ามทางม้าลายของหญิงชรา

2. ผลงานเรื่อง ฉันเป็นต้นไม้ 

3. ผลงานเรื่องด้วยแรงแห่งเรา

4. ผลงานเรื่อง แด่เธอ 

5. ผลงานเรื่อง ปลูกประชาธิปไตยในใจคน 

6. ผลงานเรื่อง ภาพวาดแผนที่ประเทศไทยของเด็กหญิงรอญาอีย์

7. ผลงานเรื่อง แลตะลุง 

8. ผลงานเรื่อง วารีธิปไตยในห้วงสำนึก 

9. ผลงานเรื่อง  เสียง 

10. ผลงานเรื่อง อาณาจักรทราย 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา

 

 

 

 

 

 

//.......................