“สุเทพ วงศ์กำแหง” อาการดีขึ้น ออกจาก รพ. พักฟื้นที่บ้าน

“สุเทพ วงศ์กำแหง” อาการดีขึ้น ออกจาก รพ. พักฟื้นที่บ้าน

 

 

          หลังจากที่ “สุเทพ วงศ์กำแหง” ศิลปินแห่งชาติ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นั้น ล่าสุดมีข้อมูลจาก Facebook รุ่งโรจน์ เลขาครูสุเทพ ซึ่งระบุว่าเป็น เลขานุการ / ผู้ประสานงาน / ผู้จัดการ ของ “สุเทพ วงศ์กำแหง” ศิลปินแห่งชาติ แจ้งว่า “สุเทพ วงศ์กำแหง” ได้รับอนุญาตจากคณะแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาล เพื่อพักฟื้นที่บ้าน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยศิลปินแห่งชาติ ในวัย 85 ปี เจ้าของฉายา "เสียงขยี้แพรในฟองเบียร์" จาก “รงค์ วงศ์สวรรค์” ยังมีน้ำเสียงการขับร้องที่มีความไพเราะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้ครอบครัวจะพิจารณาการรับเชิญไปปรากฏตัวในงานต่างๆ ให้เหมาะสมแก่วัย

 

          ข้อมูลจาก Facebook รุ่งโรจน์ เลขาครูสุเทพ (25 สิงหาคม 2562)

 

          ตามที่ครูสุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับการรักษาโรคประจำตัวโดยแพทย์ศิริราชพยาบาลได้รับเข้าเป็นคนไข้ใน (In patient) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมานั้น ปัจจุบันคณะแพทย์ได้อนุญาตให้ครูสุเทพออกจาก รพ. เพื่อพักฟื้นที่บ้านในความดูแลอย่างใกล้ชิดของครอบครัวที่ย่านพักตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

          ในการเข้าแอดมิทครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการผลการรักษาโรคประจำตัวของครูสุเทพต่อจากการรักษาครั้งก่อน ประกอบกับครูมีโรคแทรกซ้อนเล็กน้อย (ซึ่งไม่ร้ายแรงแต่อย่างใด) แพทย์จึงแนะนำให้ครูสุเทพได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการรบกวนจากภายนอกในระหว่างสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางครอบครัวและเลขาฯจึงต้องกราบขออภัยแฟนเพลงและผู้ที่รักและศรัทธาในตัวครูสุเทพเป็นอย่างสูง ที่มิได้รายงานเรื่องการรักษาเป็นระยะดังเช่นที่เคยปฏิบัติ การได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ ทำให้ผลการรักษาเป็นไปด้วยดีตามลำดับ เห็นได้จากการที่ครูสุเทพฯได้ไปปรากฏตัวบนเวทีคอนเสิร์ต Master of voices เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ซี่งเป็นการออกจาก รพ.ชั่วคราวเพียงครึ่งวันโดยได้รับการอนุญาตจากแพทย์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการขับร้องเพลงให้ความสุขแก่ผู้ชมนั้น เป็นความสุขทางใจของครูสุเทพด้วย ส่งผลให้ครูทุเลาจากความเจ็บป่วยเร็วขึ้น และสามารถออกจาก รพ.ได้ดังกล่าว

 

          อย่างไรก็ดี เพื่อให้ครูสุเทพผู้เป็นที่รักของทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง จึงมีข้อกำหนดจากคณะแพทย์ในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม​ ​(เข้มงวด)​ และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับวัย 85 ปีของคุณครู ดังนั้นการรับเชิญในการไปปรากฏตัวในงานต่างๆ ต่อจากนี้ไปจึงต้องผ่านการพิจารณาของครอบครัวครูสุเทพเป็นกรณีๆ ไป โดยขอให้แจ้งกับเลขานุการเรื่องรายละเอียดของงานทุกงาน ซึ่งพวกเราเชื่อว่าครูสุเทพจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นตามลำดับ ซึ่งแม้ว่าวัยของท่านจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา แต่น้ำเสียงการขับร้องของครูสุเทพยังคงความไพเราะไม่เปลี่ยนแปลง เป็นอมตะตามฉายาที่คุณ รงค์ วงศ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติได้มอบให้ว่า "เสียงขยี้แพรในฟองเบียร์" ฉะนั้น

 

          จึงเรียนมาเพื่อแฟนเพลงได้รับทราบและขออภัยทุกท่านอีกครั้งมา ณ ที่นี้

 

CR : Facebook รุ่งโรจน์ เลขาครูสุเทพ