เปิดจองแล้ว Limited Box set สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า 2 “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต”

เปิดจองแล้ว Limited Box set สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า 2 “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต”

 

 

 

          บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด, บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มสานธรรม คณะผู้จัดทำสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต” ขอเชิญร่วมสั่งจอง Limited Box set “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต” สุดยอดสารคดีแห่งการจรรโลงพระพุทธศาสนาแห่งยุค ด้วยการทำงานอย่างยาวนานของทีมงานผลิต และการลงทุนกว่า 30 ล้านบาท ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวพุทธ 15 ประเทศ มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของพระไตรปิฎก ในฐานะเครื่องมือในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน และเป็นคำสอนที่มีชีวิต

 

 

 

          Limited Box set “ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต” ในหนึ่งชุดประกอบด้วย DVD 13 แผ่น ๆ ละ 1 ตอน 2 version (ไทย-อังกฤษ) ซึ่งเคยออกอากาศทางช่อง Thai PBS ระหว่าง 22 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้ง Thumb drive ความจุ 64 GB บรรจุสารคดีเฉพาะภาษาไทยทั้ง 13 ตอน และไฟล์เสียงสวดจากพระไตรปิฎก ฉบับสัชฌายะ โน้ตเสียงบาลีที่มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลมอบให้ ประกอบด้วย

1. บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย

2. บทสวดไตรสรณคมน์

3. บทสวดมงคลสูตร

4. บทสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

ทั้งหมดบรรจุอยู่ในกล่องอย่างดีและสวยงาม น้ำหนัก 800 กรัม

 

 

 

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด
โทรศัพท์ 0 2551 4078 หรือ 063 1813886 หรือ 063 1813561
หรือ Line : @tipitaka