ดาวน์โหลด e-book ฟรี “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” เรื่องราวดีๆ จาก 4 จังหวัดภาคใต้

ดาวน์โหลด e-book ฟรี  “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” เรื่องราวดีๆ จาก 4 จังหวัดภาคใต้

 

 

 

          สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี 2562 โดย“อิทธิพล คุณปลื้ม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลซึ่งเป็นเยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

 

 

 

          ทั้งนี้โครงการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา”  ปี 2562 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีภูมิลําเนา หรืออาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

 

 

          ประเภทการประกวดแบ่งเป็น เรียงความ เรื่องสั้น และ กวีนิพนธ์ โดยประเด็นที่นําเสนอ จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

 

 

          คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดและตัดสินให้ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

 

 

 

 

 

          สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด e-book รวมผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” 2562 ได้ฟรี

 

 

อ่านออนไลน์

ดาวน์โหลด e-book “เรื่องเล่าจากบ้านเรา”