เชิญชวนร่วมงานเสวนาฟรี “ตุรกีในโลกวันนี้ : นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย”

เชิญชวนร่วมงานเสวนาฟรี  “ตุรกีในโลกวันนี้ : นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย”

 

       

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนาในวาระพิเศษ โดยนักวิชาการแถวหน้าของไทยและตุรกี ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

          26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 202 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

          29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี