สภาสมาคมสตรีฯ เชิญชวนสนับสนุน “สลากกาชาด 2562”

สภาสมาคมสตรีฯ เชิญชวนสนับสนุน “สลากกาชาด 2562” 

 

       

        สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมสนับสนุน “สลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนสภากาชาดไทย

 

 

        กำหนดออกรางวัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี ผู้สนใจสนับสนุนสลาก ฉบับละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2117 9353