ชวนไปฟังเสวนา “โรงเรียนเก่าในบางกอก : 120 ปีสตรีวิทยา”

ชวนไปฟังเสวนา “โรงเรียนเก่าในบางกอก : 120 ปีสตรีวิทยา”

 

 

          สตรีวิทยาสมาคมฯ ร่วมกับโรงเรียนสตรีวิทยา มูลนิธิสตรีวิทยาฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวิทยาฯ เครือข่ายผู้ปกครองสตรีวิทยาชมรมครูอาวุโสสตรีวิทยา ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสตรีวิทยา และผู้สนใจร่วมกิจกรรมโครงการ“120 ปีสตรีวิทยา สามัคคีร่วมใจ”

 

          ย้อนเวลาไปหาอดีต เมื่อแรกมีโรงเรียนในบางกอก และเมื่อโรงเรียนสตรีวิทยายังตั้งอยู่ที่ “ตึกดิน” จนเมื่อมาตั้งริมถนนดินสอได้ไม่นาน ร่วมการเสวนา “โรงเรียนเก่าในบางกอก : 120 ปีสตรีวิทยา” ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สี่แยกคอกวัว

 

 

          พบกับแขกรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทองอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่กรุงเทพฯ และสถาปัตยกรรมในสังคมไทยสมัยใหม่ / อาจารย์ฉวีวรรณ อารยะศาสตร์ ศิษย์เก่าสตรีวิทยารุ่น 1 ณ ถนนดินสอ / อาจารย์จันทร์แจ่ม ไพบูลย์ศิลป์ อดีตอาจารย์นักประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ผู้บุกเบิกการค้นหาหลักฐานปฐมภูมิเกี่ยวกับโรงเรียน / รศ.ยุวดี ศิริ ศิษย์เก่าสตรีวิทยา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเชิงสังคมวิทยา / ดำเนินรายการโดย อาจารย์วรรณา นาวิกมูล นายกสตรีวิทยาสมาคมฯ