ขั้นตอนง่ายๆ ขายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ www.otoptoday.com

ขั้นตอนง่ายๆ ขายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ www.otoptoday.com

 

 

          หลังจากที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดตัวโฉมใหม่ของเว็บไซต์ www.otoptoday.com ไปเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีผู้ผลิตผู้ประกอบการให้ความสนใจนำสินค้าเข้าสู่เว็บไซต์แล้วกว่า 9,600 รายการ มีผู้เข้าชมสินแล้วกว่า 185,000 ครั้ง และมีการคลิกสั่งซื้อไปแล้วกว่า 54,000 ครั้ง

 

 

 

          สำหรับผู้ผลิตผู้ประกอบการที่สนใจต้องการการนำสินค้าเข้าสู่เว็บไซต์ www.otoptoday.com มีขั้นตอนที่ทำได้ไม่ยาก และดำเนินการได้ทันที คือ

          1. สินค้าที่จะนำเข้าสู่เว็บไซต์ต้องเป็นสินค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แล้วเท่านั้น

          2. หากสินค้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั่วประเทศ

          3. สินค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอลงสินค้าในเว็บไซต์ www.otoptoday.com ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดโดยมีข้อมูลที่ต้องเตรียม ดังนี้

 

                    1. ชื่อสินค้า 

                    2. ภาพสินค้า 

                    3. รายละเอียดสินค้า (ขนาด/น้ำหนัก/ราคา)

                    4. ที่อยู่สถานประกอบการ/เบอร์โทรศัพท์ 

                    5. Link เว็บไซต์ที่จำหน่ายในระบบออนไลน์ (เช่น website/facebook/lazada/shopee หรือ ฯลฯ) 

 

          เพียงเท่านี้ก็สามารถนำสินค้าเข้าสู่หน้าร้านของเว็บไซต์ www.otoptoday.com ได้แล้ว

 

 

          ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.otoptoday.com เป็นเว็บไซต์ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเว็บลิงค์ เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ได้โดยตรงกับผู้ประกอบการ โดยภายในเว็บไซต์สามารถสืบค้นสินค้าได้ตามภูมิภาค ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมสินค้า OTOP ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ อาหาร / เครื่องดื่ม / ของใช้และของตกแต่ง / ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยปัจจุบันมีสินค้าที่พร้อมจำหน่ายบนเว็บไซต์กว่า 9,600 รายการ มีผู้เข้าชมสินแล้วกว่า 185,000 ครั้ง และมีการคลิกสั่งซื้อไปแล้วกว่า 54,000 ครั้ง