ช่วยเกษตรกร 5 สนามบิน โหลดผลไม้ฟรี 20 กก.

ช่วยเกษตรกร 5 สนามบิน โหลดผลไม้ฟรี 20 กก. 


           กรมท่าอากาศยาน กรมการค้าภายใน และสายการบินในประเทศ จับมือช่วยเหลือเกษตรกร อนุญาตให้ผู้โดยสารที่เดินทางจาก 5 สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานนราธิวาส, ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี, ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานตรัง สามารถนำผลไม้ขึ้นเครื่องบินฟรี 20 กก. จนถึง 31 มกราคม 2563

 

           นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการด้านการตลาดรองรับผลไม้ปี 2562 กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสายการบินต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกร สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด โดยอนุญาตให้ผู้โดยสารที่เดินทางจากท่าอากาศยาน 5 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนราธิวาส, ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี, ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานตรัง สามารถนำผลไม้ขึ้นเครื่องบินได้ในปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 20 กิโลกรัม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 63

 

           ทั้งนี้ผลไม้ที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้น เช่น มังคุด ลองกอง เงาะ ยกเว้นทุเรียน โดยผลไม้ต้องบรรจุในกล่องที่กรมการค้าภายในจัดเตรียมไว้ให้ ผู้โดยสารสามารถขอรับกล่องได้ฟรีที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนามบินทั้ง 5 แห่ง ต้องปิดผนึกให้เรียบร้อยตามมาตรฐาน หรือกฎการบินที่กำหนดโดยเคร่งครัด และผู้โดยสารต้องโหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามสิทธิพิเศษการโหลดน้ำหนักของแต่ละสายการบิน

 

           สำหรับน้ำหนักของแต่ละสายการบินที่ให้บริการ แตกต่างกันไป ได้แก่

สายการบินไทย สมายล์ อนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักจากปกติ แบ่งเป็น สมายล์ คลาส เพิ่มขึ้นอีก 20 กก. เป็น 40 กก. และสมายล์พลัส เพิ่มขึ้นอีก 30 กก. เป็น 50 กก.

สายการบินนกแอร์ แบ่งเป็น นกไลท์ เดิมไม่อนุญาตให้โหลดฟรี อนุญาตให้เป็น 10 กก., นกเอ็กซ์ตร้า เพิ่มขึ้น 20 กก. รวมเป็น 40 กก. และนกแม็ก เพิ่มขึ้น 20 กก. เป็น 40 กก.

สายการบินแอร์เอเชีย เดิมไม่อนุญาต เปลี่ยนเป็นให้โหลดเพิ่มฟรี 20 กก.

และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มขึ้นอีก 20 กก. รวมเป็น 40 กก.