“อบต.หนองตาแต้ม” ประจวบฯ สุดเจ๋ง คว้ารางวัล UNPSA Awards จาก UN

 

 

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม (อบต.หนองตาแต้ม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 จากองค์การสหประชาชาติ ด้วยผลงาน Self-reliant Solar Energy Community (ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ ได้รับรางวัลทั้งหมด 11 ประเทศ จาก 5 สาขา และประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับรางวัลในสาขา Developing effective and responsible public institutions.

 

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง โดยมี นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี นายมนตรีเชื้อ วงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและน่าชื่นชม หลังจากผลงานการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฝีมือคนไทย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม (อบต.หนองตาแต้ม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ในด้านการเข้าถึงพลังงานสะอาด ขององค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น จากผลงาน Self-reliant Solar Energy Community

          ผลงานดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน เพื่อฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนหรือผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อในไปใช้ผลิตพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือนได้ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเมื่อมีองค์ความรู้อยู่ในชุมชนแล้ว ประชาชนก็จะสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเองตำบลหนองตาแต้มขึ้น จากทุนตั้งต้นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงงาน อบต.หนองตาแต้ม ที่ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า อบต.หนองตาแต้ม มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง  ซึ่งถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

 

          ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้จัดงาน  United Nations Public ServiceForum United Nations Public Service Forum and Awards Ceremony 2019 หรือ UNPSA 2019 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน (The Republic of Azerbaijan) พร้อมทั้งประกาศผลและมอบรางวัลระดับโลก  United Nations Public ServiceAwards 2019 รวม 5 สาขา ได้แก่

Category 1: Offering inclusive and equitable services for not leave anyone behind. ได้แก่ ประเทศเคนยา ประเทศบราซิล และประเทศออสเตรเลีย

Category 2: Ensuring integrated approaches in public sector institutions. ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอาร์เจนตินา และประเทศโปรตุเกส

Category 3: Developing effective and responsible public institutions. ได้แก่ อบต. หนองตาแต้ม ประเทศไทย

Category 4: Promoting digital transformation in public sector institutions. ได้แก่ ประเทศคอสตาริกา

Category 5: Promoting gender-sensitive public services to achieve the SDGs. ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศออสเตรีย และประเทศชีลี

 

          นายสุทธิพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า จุดประสงค์ของการลงพื้นที่ในวันนี้ ก็เพื่อมาชื่นชม และให้กำลังใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และนำสิ่งที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้ในขณะนั้น นั่นคือ สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) ให้แก่ประชาชน เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน มาต่อยอดให้ยั่งยืน และเมื่อพบปัญหาว่า ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบโซล่าเซลล์ จึงทำให้ประชาชนนั้นใช้ระบบโซล่าเซลล์ผิดวัตถุประสงค์ ทาง อบต.หนองตาแต้ม ก็ได้จึงเร่งสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ในการเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ จนได้ข้อสรุปว่า ต้องมีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 

 

 

          นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน อบต.หนองตาแต้มที่ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ โดยการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของพี่น้องประชาชนของ อบต.หนองตาแต้มนี้ นับว่ามีกระบวนการที่ดี เป็นการบูรณาการร่วมกันอย่างดี และที่สำคัญ ได้มีผู้นำที่ดี มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมหาทางออก ร่วมตัดสินใจกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน อย่าหยุดยั้งในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิต นำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา ไปช่วยกันทำให้ดีขึ้น เพราะมีภารกิจมากมายที่อยู่รอบตัวเรา ที่สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนได้

 


 

          “เราทุกคนต้องมีความตื่นตัวในการพึ่งพาตนเองและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกท่าน ที่อยากฝากไว้ว่า อปท. จะทำงานดีได้นั้น ต้องมีการประมวลงานทุกเรื่อง นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ เรื่องใดที่สำคัญต่อประชาชน ต้องเร่งให้การดำเนินการนั้นให้สำเร็จให้ได้ เพราะทุกวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นเหมือนรัฐบาลกลางที่ทำงานอยู่ที่ท้องถิ่น ทำงานในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้ภารกิจต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายในการ "บําบัดทุกข์ บํารุงสุข" นั้นสำเร็จได้ หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ที่เป็นสถานที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความทุกข์ร้อนมาเป็นเวลานาน มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว ซึ่งเราก็สามารถดึงเอาภาคีเครือข่ายมาร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ฯได้ เพื่อร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือนี้ เกิดผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อร่วมกัน Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้กับบ้านเมืองของเรา นั่นเอง” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวทิ้งท้าย

 

คำประกาศรางวัล United Nations Public ServiceAwards 2019

Category 3: Developing effective and responsible public institutions.

Asia and the Pacific Group

Thailand

Initiative: Self-reliant Solar Energy Community

Institution: Nong Ta Tam Subdistrict Administrative Organization

In the sub-district of Nong Ta Tam, many households did not have access to basic electricity, which greatly affected the living standards of its people. The Self-reliant Solar Energy Community initiative provided 100 percent of the households in the sub-district with low-cost solar energy, taking into consideration the suitability of areas where electricity expansion was impossible. It also established a self-reliant alternative energy learning center for the community to train individuals to become technicians and promote revolving capital for purchasing solar energy equipment. They facilitated 3 learning centers and ensured there were 5 community technicians per 100 people in the sub-district. The results include knowledge of solar energy, environmental sustainability and CO2 reduction.

 

ข้อมูลจาก : United Nations Public Service Forum United Nations Public Service Forum and Awards Ceremony 2019