ประกาศแล้ว ! Shortlist ‘รางวัลพานแว่นฟ้า 62’ 13 เรื่องสั้น 13 บทกวี

ประกาศแล้ว ! Shortlist‘รางวัลพานแว่นฟ้า 62’ 13 เรื่องสั้น 13 บทกวี

 

 

ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒

เรื่อง ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

 

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๙๑๔ ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน ๓๖๔ ผลงาน และบทกวี จำนวน ๕๕๐ ผลงาน นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

 

ประเภท “เรื่องสั้น” มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) จำนวน ๑๓ ผลงาน ได้แก่

๑. ผลงานเรื่อง อำนาจ

๒. ผลงานเรื่อง โอรังอัสลีกับผีร้ายแห่งเทือกเขาบรรทัด

๓. ผลงานเรื่อง คำอธิบายรายวิชา

๔. ผลงานเรื่อง “The selection : อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์

๕. ผลงานเรื่อง เช้าวันอาทิตย์ที่แสนเศร้า

๖. ผลงานเรื่อง เสรีสิบสี่เส้นบรรทัด

๗. ผลงานเรื่อง ปลากัดลายธงชาติ

๘. ผลงานเรื่อง คำสั่งจากดวงวิญญาณ

๙. ผลงานเรื่อง โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง

๑๐. ผลงานเรื่อง แมวดำตัวนั้น

๑๑. ผลงานเรื่อง ซอยตัน

๑๒. ผลงานเรื่อง บนรอยต่อของเปลือกโลก

๑๓. ผลงานเรื่อง แผนลดน้ำหนักครูดาวเรือง

 

ประเภท “บทกวี” มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) จำนวน ๑๓ ผลงาน ได้แก่

๑. ผลงานเรื่อง การเดินข้ามทางม้าลายของหญิงชรา

๒. ผลงานเรื่อง แลตะลุง

๓. ผลงานเรื่อง ด้วยแรงแห่งเรา

๔. ผลงานเรื่อง คนถางทาง

๕. ผลงานเรื่อง ปลูกประชาธิปไตยในใจคน

๖. ผลงานเรื่อง ฉันเป็นต้นไม้

๗. ผลงานเรื่อง แด่เธอ

๘. ผลงานเรื่อง นัยมือ

๙. ผลงานเรื่อง วารีธิปไตยในห้วงสำนึก

๑๐. ผลงานเรื่อง อาณาจักรทราย

๑๑. ผลงานเรื่อง ทหารต่อกลอนกับนักการเมืองให้ชาวบ้านฟัง

๑๒. ผลงานเรื่อง ภาพวาดแผนที่ประเทศไทยของเด็กหญิงรอญาอีย์

๑๓. ผลงานเรื่อง เสียง

 

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) เพื่อให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสินต่อไป

 

#รางวัลพานแว่นฟ้า

#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราาฎร

 

 

 

 

//..................

         หมายเหตุ : เพจ รางวัลพานแว่นฟ้า

https://www.facebook.com/phan.waenfah/?epa=SEARCH_BOX

 //..................