‘วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ’ เน้นคัดแยกขยะในงาน เหตุจาก ‘มาเรียม’

‘วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ’ เน้นคัดแยกขยะในงาน เหตุจาก ‘มาเรียม’

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดงาน "วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ" (Share& Run Fun For Disabilities) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้และงบประมาณในการออกให้บริการนักเรียนอยู่กับบ้านเพื่อให้บริการเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดการศึกษาในรูปแบบการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ 9 ประเภท ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ

 

นายวราวุธ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นรายการวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กพิการ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 3,000 คน เข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องตอกย้ำว่าสุพรรณบุรี คือ 1 ใน 6 เมืองกีฬาที่ดีที่สุดของประเทศ ขอขอบคุณนักวิ่งและหน่วยงานร่วมจัดงานทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กพิการ พร้อมกำชับนักวิ่งถึงเหตุการณ์ ที่ชาวไทยเพิ่งสูญเสีย พะยูนมาเรียมไปแล้วจากขยะพลาสติก ขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานช่วยกันรักษาความสะอาด ช่วยกันคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ลงถัง ทั้งในงานและทุกๆ วันนับจากนี้ไป