รวมภาพประทับใจ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ

รวมภาพประทับใจ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ

 

          มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ เรือนบรรเลง มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยมี “ครูเสนาะ หลวงสุนทร” เป็นผู้อ่านโองการ และ “ครูฉลาก โพธิ์สามต้น” เป็นผู้ช่วยพิธีกรอ่านโองการ และมีวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงถวายมือ รวม 18 วง

          บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เรียบง่าย มีเหล่าลูกศิษย์หลากรุ่นหลายวัยจากทั่วสารทิศมาร่วมงานอุ่นหนาฝาคั่ง บ้างก็จัดอาหารคาวหวานมาบริการผู้เข้าร่วมงานบริเวณโรงครัวด้านหลัง พร้อมทั้งรณรงค์งดใช้พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

          ขณะที่ “อาจารย์มาลินี สาคริก” ประธานมูลนิธิฯ ในวัย 84 ปี เดินทักทายต้อนรับผู้มาร่วมงานอย่างยินดี โดยมี “อัษฎาวุธ สาคริก” เลขาธิการมูลนิธิฯ คอยอำนวยความสะดวกพิธีไหว้ครูในครั้งนี้อย่างขันแข็ง

          รองเสวกเอก หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีนามเดิมว่า “ศร” เกิดเมื่อ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2424 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตำบลดาวดึงส์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของ นายสินและนางยิ้ม ศิลปบรรเลง โดย “ครูสิน” บิดาของท่านเป็นเจ้าของวงปี่พาทย์ และเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาปี่พาทย์ให้ จนกระทั่งมีความสามารถในการประชันวง มีชื่อเสียงไปทั่วลุ่มน้ำแม่กลอง

          ต่อมาเมื่ออายุ 19 ปี ท่านได้แสดงฝีมือเดี่ยวระนาดเอกถวายสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นที่ต้องพระทัยมาก จึงทรงรับตัวเข้ามาไว้ที่วังบูรพาภิรมย์ ทำหน้าที่คนระนาดเอกประจำ กระทั่ง พ.ศ. 2468 นายศร ศิลปบรรเลง ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐไพเราะ

          ครั้นถึง พ.ศ. 2469 หลวงประดิษฐไพเราะได้เข้ารับราชการในกรมปี่พาทย์และโขนหลวง กระทรวงวัง มีส่วนในการถวายการสอนดนตรีให้แก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

          หลวงประดิษฐไพเราะสร้างคุณูปการแก่วงการดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานการประพันธ์เพลงกว่าร้อยเพลง และมีลูกศิษย์อยู่มากมายที่เติบโตเป็นเสาหลักให้แก่ดนตรีไทยในยุคต่อมา หลวงประดิษฐไพเราะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2497 รวมอายุ 73 ปี โดยทายาทของท่านยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ในการสืบสานดนตรีไทยไว้อย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน