รพ.บ้านแพ้ว เชิญร่วมทอดผ้าป่า สร้าง รพ.จักษุฯ เพื่อดวงตาที่รอการมองเห็น

          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล และบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” โรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมสร้าง เพื่อทุกๆ ดวงตาที่รอคอยแสงสว่างในการมองเห็น ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการให้บริการและคุณภาพในการรักษาด้านจักษุ จึงทำให้มีผู้ป่วยเดินทางเพื่อรับบริการที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นจำนวนมากเฉลี่ยกว่า 500 รายต่อวัน แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ซึ่งมีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนาน และแออัดเป็นอย่างมาก

           เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยชะลอ หรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงได้จัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ขึ้นในปี 2558 ด้วยเงินบริจาคของประชาชน โดยเป็นอาคารสูง 9 ชั้น ที่มีความทันสมัย ให้บริการด้านจักษุแบบครบวงจร ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย มีห้องตรวจถึง 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย ห้องผ่าตัด 9 ห้อง และห้องประชุมทางวิชาการ รวมทั้งมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

           การก่อสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 400 ล้านบาท และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2562 โดยในเบื้องต้นทางโรงพยาบาลสามารถระดมทุนรับบริจาคได้ 280 ล้านบาท จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 แต่ยังขาดงบประมาณอีก 120 ล้านบาท จึงส่งผลให้ก่อสร้างได้เพียงโครงคอนกรีตขนาด 9 ชั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้มาเป็นระยะเวลาถึง 2 ปี

            ดังนั้น โรงพยาบาลจึงได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขึ้น เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว”ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการที่ทันสมัย และช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสเห็นแสงสว่างอีกครั้ง

 

          ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ และมีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

 

 

          จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสในการมองเห็น ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ามหากุศล จำนวน 99,999 กองๆละ 999 บาท หรือร่วมบริจาคตามกำลังเพื่อสมทบทุนสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 745-0-476789 (ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว) ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยติดต่อขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ Line:@BEH.Hosp