‘ลายมือขาด-Simian Line’ ดีหรือร้าย เชื่อใครดี ?

ลายมือขาด-Simian Line’ ดีหรือร้าย เชื่อใครดี ?

 

                ไม่ว่าอะไรก็ตาม ถ้าผิดแปลกแตกต่างจากส่วนใหญ่ ก็มักถูกเหมารวมเป็นเบื้องต้นว่า “ผิดปกติ”

                เช่นว่า “คนถนัดซ้าย” ที่ตามสถิติของประชากรทั้งโลก ระบุว่า มีจำนวนเพียง 15 % ของทั้งหมด

       แปลว่า คนส่วนใหญ่ถึง 85 % เป็น “คนถนัดขวา”

                และนี่ก็ทำให้ “คนถนัดซ้าย” ถูกเหมารวมว่า “ผิดปกติ” ทั้งที่เอาเข้าจริงแล้ว “ความแตกต่าง” ที่ว่านี้ ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

 

                แต่ก็อย่างว่า อะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากส่วนใหญ่ มักจะถูกเหมารวมว่า “ผิดปกติ”

                เรื่องของ “เส้นลายมือ” ก็เช่นกัน !

                มี “ความเชื่อ” ที่สืดทอดเรื่องเล่าและเรื่องราวมาจากอดีต ว่าด้วยเรื่อง “เส้นลายมือขาด” ไม่ใช่น้อย

                เช่นว่า จะ “ตายโหง” , “ตายเร็ว” , “ตายทรมาน”

                เช่นว่า จะตกยากลำบากเพราะลายมือ

                เช่นว่า จะทุกข์หนักทุกข์นาน

                เช่นว่า เป็นคนมือหนัก และห้ามเด็ดขาด ไม่ให้แตะท้องของคนที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะจะส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์

                และ ฯลฯ

 

                นี่เป็น “เรื่องราว” ของ “เรื่องเล่า” อันว่าด้วย “ความเชื่อ” ที่สืบทอดกันมายาวนาน

                แต่ในทาง “โหราศาสตร์” เรื่องของ “ลายมือขาด” (Simian Line) คือการรวมกันของเส้นลายมือสองเส้น คือ “ลายมือเส้นสมอง” กับ “ลายมือเส้นใจ” (จิตใจ)

 

      “เส้นลายมือขาด” บางคนก็เรียก มือขาด , ลายมือขาด , ลายมือตัดผ่า

 

     “เส้นลายมือขาด” เส้นนี้ ในทางวิชาการวิเคราะห์ลายมือแล้ว เป็นเส้น “ลายมือที่พิเศษ” คือ เป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ “เส้นสมอง” (เหตุผล-ตรรกะ กระบวนการทางความคิด และกระบวนการตัดสินใจ) และ “เส้นใจ” หรือ “เส้นจิตใจ” (อารมณ์  ความรัก ความรู้สึก  จินตนาการ ความเชื่อความศรัทธา)

 

    สองอย่างเข้ามารวมกัน จึงทำให้มีพลังมากขึ้น !

 

   ส่วนจะเป็นพลังด้านใด  แบบใด ส่งผลกับเจ้าของมืออย่างไร  ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อชี้ชัดลงไป

   เป็นต้นว่า “ลักษณะมือ” (บอกจริตและความเป็นตัวตนในด้านอุปนิสัย)

   “ลักษณะนิ้วมือ” บอกกระบวนการทางความคิด การตัดสินใจ และอาชีพที่เหมาะสม 

   “เนินในมือ” บอกถึงความอุดมและความสำเร็จ ที่จะส่งเสริมให้เจ้าของมือ 

   ตลอดจน “เส้นในมืออื่น ๆ” เช่น เส้นชีวิต เส้นอาทิตย์ เส้นวาสนา คือเส้นลายมือที่สื่อถึงการเข้าถึงความสำเร็จได้มากน้อยช้าเร็ว

   ซึ่งเปรียบได้กับ “เครื่องมือ” หรือ “สิ่งอำนวยความสะดวก” ที่จะนำพาเจ้าของให้ไปถึง “เป้าหมาย”

               

   ทั้งนี้ ความเป็น “เอกลักษณ์” และ “ลักษณะเด่น” ของเจ้าของ “ลายมือขาด” (Simian Line) แบบสมบูรณ์ จะให้ผลในทางบวก และประสบผลสำเร็จได้มาก

 

            1.ด้าน “นามธรรม” เป็นคนที่มีความเป็นนักอนุรักษ์นิยม ยึดรูปแบบประเพณี มีความเชื่ออย่างเข้าถึงและลึกซึ้งในลัทธิหรือศาสนา จิตวิญญาณ มีความชอบเป็นพิเศษด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี และ ประวัติศาสตร์

  หรือแม้แต่มีความคิดความเชื่อ ในรูปแบบของตัวเอง

  และมีความเป็นตัวตนสูง จริงจัง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการดำเนินชีวิต

           2.ด้าน “รูปธรรม” เป็นคนที่มีลักษณะเข้าถึงงานที่เป็นรูปทรงทางศิลปะ  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง งานศิลปะ งานประณีตศิลป์ต่าง ๆ งานด้านช่าง และงานฝีมือต่าง ๆ จะทำได้ดีเป็นพิเศษ 

  ทั้งหลายทั้งหมดนี้ มักมีแนวโน้มไปในทางอนุรักษ์ และจะคำนึงถึงสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ

 

  อย่างไรก็ตาม ในส่วนคนที่มี “ลายมือขาด” เพียงมือเดียว ก็ต้องดูว่า เป็น “มือด้านซ้าย” หรือ “มือด้านขวา” ซึ่งมีผลต่างกัน

  “มือซ้าย” คือ “มือธรรมชาติ” ส่วน “มือขวา” คือ “มือปฏิบัติการ”

  (สำหรับ คนถนัดมือขวา ส่วนคนถนัดมือซ้าย กลับกัน)

  ทั้งนี้ ในส่วนของการพยากรณ์ตามหลัก “โหราศาสตร์” ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบกัน

  อย่างไรก็ตาม “เส้นลายมือขาด” ถ้าไม่สมบูรณ์ คือ เส้นที่ตัดขวางมีลักษณะที่ไม่คมชัด  มีแตก  มีโซ่ หรือ มีเกาะ  ก็จะมีคุณภาพด้อยลงไป

           นอกจากนี้ คนที่มี “ลายมือขาด” โดยเฉพาะสุภาพสตรี จะประสบผลสำเร็จในอาชีพการงาน

  แต่อาจไม่ประสบผลสำเร็จ ในเรื่อง “ชีวิตคู่” เท่าที่ควร

 

           เรื่องของ “เส้นลายมือขาด” มีเรื่องราวของเรื่องเล่า อันว่าด้วย “ความเชื่อ” ที่สืบทอดกันมายาวนาน

           ขณะที่ในทาง “โหราศาสตร์” ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงสถิติ เพื่อผลในการพยากรณ์

           เช่นเดียวกับความพยายาม เพื่ออธิบายในทาง “วิทยาศาสตร์”

           ส่วนใครจะเชื่อใคร จะเชื่อหรือไม่ และอย่างไร

           นี่คงห้ามกันไม่ได้ เพราะทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมและเต็มเปี่ยม ของเราแต่ละคน...

 

//...................

           หมายเหตุ: ขอบคุณข้อมูล จาก http://handhoro.com/

//...................