เริ่มแล้ววันนี้ 'แพนเค้ก' ชวนเที่ยวงาน OTOP ศิลปาชีพ 10-18 ส.ค. 62

           

           ดาราและนางแบบสาว “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์ เชิญชวนเที่ยวงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562” หรือ “OTOP ศิลปาชีพ” ระหว่าง 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี

 

           ทั้งนี้งาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562” หรือ “OTOP ศิลปาชีพ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในการส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562” ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี 

 

           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ได้กลายเป็นต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดโครงการส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ขยายผลมาจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพฯ ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป อันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน และการสร้างให้ระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมด้านการขยายตลาดและการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดสากล