ประกาศแล้ว ! Longlist 'รางวัลพานแว่นฟ้า' 30 บทกวี 28 เรื่องสั้น

ประกาศแล้ว ! Longlist 'รางวัลพานแว่นฟ้า' 30 บทกวี 28 เรื่องสั้น

  

 

          ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ เรื่อง ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้น โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน ๙๑๔ ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน ๓๖๔ ผลงาน และบทกวี จำนวน ๕๕๐ ผลงาน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) ดังนี้

 

          #ประเภทเรื่องสั้น มีผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) จำนวน ๒๘ ผลงาน ได้แก่

๑.ผลงานเรื่อง อำนาจ

๒.ผลงานเรื่อง หลุมวิ่ง หลุมโจร

๓.ผลงานเรื่อง น้าแดงและบททดสอบแห่งสวรรค์

๔.ผลงานเรื่อง โลกคู่ขนาน

๕.ผลงานเรื่อง สัมพันธภาพบนความสูญเสีย

๖.ผลงานเรื่อง โอรังอัสลีกับผีร้ายแห่งเทือกเขาบรรทัด

๗.ผลงานเรื่อง คำอธิบายรายวิชา

๘.ผลงานเรื่อง “The selection : อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์

๙.ผลงานเรื่อง ผิดที่ผิดทางอย่างร้ายแรง

๑๐.ผลงานเรื่อง เรือเที่ยวสุดท้ายออกจากท่าพระอาทิตย์

๑๑.ผลงานเรื่อง เช้าวันอาทิตย์ที่แสนเศร้า

๑๒.ผลงานเรื่อง เรือยอชต์ของอดีตท่านรัฐมนตรี

๑๓.ผลงานเรื่อง สมรภูมิที่มิอาจเอาชนะ

๑๔.ผลงานเรื่อง เสรีสิบสี่เส้นบรรทัด

๑๕.ผลงานเรื่อง ปลากัดลายธงชาติ

๑๖.ผลงานเรื่อง คำสั่งจากดวงวิญญาณ

๑๗.ผลงานเรื่อง โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง

๑๘.ผลงานเรื่อง แมวดำตัวนั้น

๑๙.ผลงานเรื่อง มรณกรรมครั้งสุดท้ายของปลาทูเค็มบนฝาตู้เย็น

๒๐.ผลงานเรื่อง คนปั่นจักร ณ ยูโทเปีย

๒๑.ผลงานเรื่อง ซอยตัน

๒๒.ผลงานเรื่อง แมวและกรงขัง

๒๓.ผลงานเรื่อง บนรอยต่อของเปลือกโลก

๒๔.ผลงานเรื่อง หนังสือพิมพ์ในกล่องไม้

๒๕.ผลงานเรื่อง ก่อนบรรทัดแรกจะปรากฏในนิยายสักเรื่อง (กรณีทิดจอม ชุมใจ)

๒๖.ผลงานเรื่อง เรื่องเล่าใต้หน้ากาก

๒๗.ผลงานเรื่อง รอยแผลไม่มีบ้านเลขที่

๒๘.ผลงานเรื่อง แผนลดน้ำหนักครูดาวเรือง

 

#ประเภทบทกวี มีผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) จำนวน ๓๐ ผลงาน ได้แก่

๑.ผลงานเรื่อง มือกุมมือคือพลังแห่งแผ่นดิน

๒.ผลงานเรื่อง พระอาทิตย์ชิงดวง

๓.ผลงานเรื่อง การเดินข้ามทางม้าลายของหญิงชรา

๔.ผลงานเรื่อง เราคือผู้กำหนดอนาคตไทย

๕.ผลงานเรื่อง ขอบฟ้าใหม่พันธุกรรมใหม่

๖.ผลงานเรื่อง แลตะลุง

๗.ผลงานเรื่อง ท้องฟ้าเคยปรากฏปีกว่าวลายธงชาติ

๘.ผลงานเรื่อง ด้วยแรงแห่งเรา

๙.ผลงานเรื่อง แผ่นดินใจ

๑๐.ผลงานเรื่อง แดดบดทราย, ลมบาดหิน

๑๑.ผลงานเรื่อง ปรารถนาอันใดจึงใฝ่ฝัน

๑๒.ผลงานเรื่อง ตกลงปีนี้เธอจะส่งประกวดกวีนิพนธ์รางวัลพานแว่นฟ้าไหม?”

๑๓.ผลงานเรื่อง เพราะมือใคร ? ใช่ เราเอง

๑๔.ผลงานเรื่อง คนถางทาง

๑๕.ผลงานเรื่อง ปลูกประชาธิปไตยในใจคน

๑๖.ผลงานเรื่อง การเผาแผดของแดดเดือด

๑๗.ผลงานเรื่อง ฉันเป็นต้นไม้

๑๘.ผลงานเรื่อง ดวงดาวในคืนเดือนดับ

๑๙.ผลงานเรื่อง แด่เธอ

๒๐.ผลงานเรื่อง นัยมือ

๒๑.ผลงานเรื่อง วารีธิปไตยในห้วงสำนึก

๒๒.ผลงานเรื่อง ชายหนุ่มผู้ฟังเพลงปฏิวัติ

๒๓.ผลงานเรื่อง อาณาจักรทราย

๒๔.ผลงานเรื่อง ทหารต่อกลอนกับนักการเมืองให้ชาวบ้านฟัง

๒๕.ผลงานเรื่อง น้ำตาบรรพบุรุษคือทะเลสาบของปลาเดียวดาย

๒๖.ผลงานเรื่อง ภาพวาดแผนที่ประเทศไทยของเด็กหญิงรอญาอีย์

๒๗.ผลงานเรื่อง เสียง

๒๘.ผลงานเรื่อง ความในใจของหน่อจง

๒๙.ผลงานเรื่อง สวนสนาม

๓๐.ผลงานเรื่อง ประชาธิปไตยในกาลเวลา

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) พร้อมทั้งประกาศผลการคัดเลือกต่อไป

 

#รางวัลพานแว่นฟ้า

#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

 

          //..................

หมายเหตุ: เพจ “รางวัลพานแว่นฟ้า”

https://www.facebook.com/phan.waenfah/?epa=SEARCH_BOX

//..................