กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ 'ศิลปินศิลปาธร' ปี 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ 'ศิลปินศิลปาธร' ปี 62

 

 

          "สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ "ศิลปินศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

 

          วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 

          ผศ.บุญเสริม  เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

 

          วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

          นายสยมภู  มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว 

 

          วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

          รศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ 

 

          วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

          นายนที  อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์ 

 

          วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

          นายอานันท์  นาคคง สาขาดนตรี

 

          วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

          นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์

 

          วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

          นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง

 

          หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง : ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร. 02 2093755 อีเมล์ Silpathorn@gmail.com

 

          -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

          -กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปาธร ปีพุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

          -กรุณามาลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

 

          #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #ocac #ศิลปาธร #กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร

 

//.............................