เชิญร่วมงาน 'ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณบุรีรวมใจ'

เชิญร่วมงาน 'ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณบุรีรวมใจ'

 

 

          จังหวัดสุพรรณบุรี สืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณบุรีรวมใจ 

 

          จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปิน เนื่องจากเป็นที่กําเนิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายที่สร้างสรรค์สุนทรียภาพให้กับสังคมทั้งด้านดนตรี ไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล และศิลปะด้านต่าง ๆ จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์กลายเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ที่จะก้าวตามไปสู่ความฝันในการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านผลงานของศิลปินต่าง ๆ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กําหนดจัดกิจกรรม "ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ" ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คอนเสริต วงมหาดุริยางค์ ซิมโฟนิค ที่ได้รวบรวมบุคคลากรที่มีความสามารถทางดนตรี และศิลปการแสดงของจังหวัดสุพรรณบุรี กว่า 700 คน พิธีไหว้ครูและพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินแห่งชาติ และครูอาวุโส ทั้งด้านดนตรี ด้านการแสดงพื้นบ้าน ด้านลิเก และด้านเพลงลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงพื้นบ้าน การแสดงเพลงลูกทุ่ง โดยศิลปินชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีชื่อเสียง 

 

          ในพิธีมุทิตาจิต มีศิลปินแห่งชาติ ครูนักประพันธ์เพลง ครูเพลงพื้นบ้าน ครูดนตรีไทย ครูลิเก ครูนักประพันธ์เพลง ครูต้นแบบการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ดังนี้

 

          ศิลปินแห่งชาติ

          1. แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

          2. คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ 

          3. คุณชัยชนะ บุญนะโชติ 

          4. คุณวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์

          5. พันโทวิชิต โห้ไทย 

          6. แม่ผ่องศรี วรนุช 

 

          ครูอาวุโส

          ครูเพลงพื้นบ้าน

          1. นายบรรจง ทับวิเศษ 

          2. นางสำเนียง ชาวปลายนา 

          3. นางลำจวน สวนแตง 

          4. นายสุจินต์ ศรีประจันต์

          5. นางพยงค์ เทียนแจ่ม 

          6. นายแหยม เปื่อนสุริยา

          ครูดนตรีไทย

          1. นายสุภาพ สังข์เสือโพธิ์ 

          2. นาวาโท ดิเรก กล้าหาญ

          3. นายมีกิจ อินทรพิพัฒน์

          ครูลิเก

          1. นายเด่นชัย เอนกลาภ 

          2. นายพงษ์ศักดิ์ สวนศรี 

          3. นายสุมนต์ พุฒสีหมอก

          4. นางบุญส่ง สังข์วรรณะ 

          ครูนักประพันธ์เพลง

          1. นายเสถียร วงษ์วิรัตน์ (ศิลปินอาชา)

          ครูต้นแบบการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

          1. นายศรเพชร ศรสุพรรณ 

          2. นายจินดา สมบัติเจริญ

          ศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี

          1. นางสาวสลักจิต ดวงจันทร์ 

          2. นางสาวจันทร์จวง ดวงจันทร์ 

          3. นายศักดา พัทธสีมา (ดา อินคา)

          4. นางสาวเปาวลี พรพิมล 

          5. นายเด่นชัย สายสุพรรณ

          6. นายฤทธิพร อินสว่าง 

          7. นางสาวอัมพร แหวนเพชร 

          8. นายรวมมิตร คงชาตรี (จ่อย ไมทองคำ) 

          9. นางสาวพลอยชมพู ลอมเศรษฐี

 

          จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 

          วันที่ 7 สิงหาคม 2562

          16.00 – 17.00 น. - พิธีสวดมนต์เย็น

          17.00 – 18.30 น. - พิธีมุทิตาจิตครูอาวุโสและศิลปินแห่งชาติ

          18.30 น. - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิดงาน

          19.00 น. - ประธานในพิธีฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี) เดินทางถึงบริเวณพิธีฯ

          - พิธีเปิดงานฯ

          - วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน

          - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีฯ กล่าวเปิด

          - มอบโล่เกียรติยศให้กับศิลปินแห่งชาติ ครูอาวุโสศิลปินและ ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี

          - ชมการแสดงคอนเสิร์ตศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นสุพรรณ จำนวน 4 องค์

          องค์ที่ 1 โหมโรงสุพรรณบุรี 1.Ovencher เลือดสุพรรณ 2.เสภาศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ 3. โหมโรงสุพรรณบุรี รวมใจ 4.รำเกี่ยวข้าว

          องค์ที่ 2 ทุ่งสุพรรณ ตำนานลูกทุ่งไทย 1.สยามเมืองยิ้ม 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำ 3.ลูกทุ่งเลือดสุพรรณ 4.เมดเลย์ลูกทุ่งรุ่นแรก 5.เมดเลย์ลูกทุ่งรุ่นกลาง 6.เมดเลย์ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์

          องค์ที่ 3 ทรงภูมิสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ถิ่นสุพรรณ 1.ประชันระนาด 10 รางเมืองสุพรรณ (เพลงอัศวลีลา) 2.กลองสยาม 3.ลิเกทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน 4.แตรวงชาวบ้านกับรำวงย้อนยุค

          องค์ที่ 4 ร่วมสมัยศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ 1.มินิคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิต(เลียนแบบคาราบาว) 

          2.วีดีทัศน์ตำนานเพลงพื้นบ้านสุพรรณ 

          3.เพลงพื้นบ้านบอกกล่าวเล่าขานงานศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ 4.มาร์ชศิลปินถิ่นสุพรรณ

          5. VIP ขึ้นสู่เวที 

          6.Finale เพลงทศรัชเฉลิมราชย์ 21.00 – 22.30 น. 

          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบช่อดอกไม้ให้กับศิลปินและถ่ายรูปร่วมกับศิลปินนักแสดง

 

          วันที่ 8 สิงหาคม 2562

          07.00 – 08.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

          09.00 – 12.00 น. - พิธีไหว้ครู-ครอบครู

          12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน

          - เสร็จพิธี

 

          หมายเหตุ : 

          แฟนเพจ "ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณบุรีรวมใจ"

          http://bit.ly/2Ymgrhj 

 

//................