คลิปสัมภาษณ์พิเศษ จากหัวใจ “อานันท์ นาคคง” ศิลปินศิลปาธรสาขาดนตรีคนล่าสุด

 

 

“อานันท์ นาคคง” ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” สาขาดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 และประกาศผลไปเมื่อเร็วๆ นี้

 

นี่คือถ้อยคำจากหัวใจของ “นักมานุษยวิทยาดนตรี” ชาวไทยที่ได้รับการยอมรับนานาประเทศ และทำงานอย่างต่อเนื่อง เดินทางไปทั่วโลก เพื่อเรียนรู้และแบ่งปัน เชื่อมโยงผู้คนทั่วทุกภูมิภาคที่มีความแตกต่างทั้งวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม ผ่านการใช้ “ดนตรี” เป็นสะพานแห่งมิตรภาพ เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

 

//………