สัมมนาวิชาการ 'หลู่ซวิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสังคม'

สัมมนาวิชาการ 'หลู่ซวิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสังคม'

 

          ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง  "หลู่ซวิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสังคม" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

          "พิพิธภัณฑ์หลู่ซวิ่น : กระบวนการจัดการวรรณกรรมและการสร้างความทรงจำในสังคม" โดย อ.ดร.ธเนศ เวศว์ภาดา นักวิชาการอิสระ

 

          "สีว์ก่วงผิง เบื้องหลังการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมของ หลู่ซวิ่น" โดย อ.ดร.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ

 

          "หลู่ซวิ่น กับการปลดแอกสตรี" โดย อ.ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

          "อ่าน 'บันทึกประจำวันของคนบ้า' : ตัวละครคนบ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม" โดย อ.รัชกฤช วงษ์วิลาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          "โลกหมุน จีนเปลี่ยน 'หลู่ซวิ่น' ยังคงอยู่ ?" โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

          ผู้สนใจร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่

 

          https://forms.gle/pfGqixwosezyybxx9

 

          หรือ 02-564-5000 ต่อ 328,329

 

          ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

//.....................