คลิปพิเศษ รู้จัก 'บุษบา ท่าพระจันทร์' 6 ทศวรรษกวิตา ‘นิภา บางยี่ขัน’

รู้จัก 'บุษบา ท่าพระจันทร์' จากวิดีโอพิเศษ จัดทำโดย พยงค์ คชาลัย 
ในงาน ‘คืนวันที่ผันผ่าน’ 6 ทศวรรษกวิตา ‘นิภา บางยี่ขัน’ ในวาระ 80 ปี ชาตกาล
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร