เชิญร่วมงาน 'World HAPAX 2019' ฟังปาฐกถาพิเศษ 'ฮาลาลนวัตวิถี'

เชิญร่วมงาน 'World HAPAX 2019' ฟังปาฐกถาพิเศษ 'ฮาลาลนวัตวิถี'

 

          สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เชิญชวนประชาชนทุกศาสนิก ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม และองค์ความรู้ด้านธุรกิจฮาลาล กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่ตลาดโลก ในงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานาชาติด้านฮาลาล 2562 World HAPEX 2019 ภายใต้แนวคิด Halal Nawatwithi Connecting Local Wisdom to Global Market  ในระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “World HAPEX 2019 ” จัดขึ้นระหว่าง 25 – 28 กรกฏาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลนวัตวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก” โดยภายในงานมีการแสดงสินค้าและบริการฮาลาลจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศกว่า 250 คูหา ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ

 

          ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเครื่องมือแพทย์ฮาลาล” , “การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดประชุมและแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม” , “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกับบทบาทผู้ประกอบการฮาลาล” , “Halal Money Day” , “การเลี้ยงแพะจากนวัตวิถีฮาลาลสู่ตลาดโลก” และการเสวนาพหุวัฒนธรรม หัวข้อ “ความงดงาม มิตรภาพ และโลกของเรา” รวมถึงการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “เปิดโลกฮาลาล” หัวข้อ “กิน อยู่ ฮาลาล” และหัวข้อ “วิถีแห่งความสุข”

 

          นอกจากนั้น ยังมีการ "ปาฐกถาพิเศษ" ในหัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ตลาดฮาลาล” , “ฮาลาลนวัติวิถี เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก” โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการขนานนามว่า "อธิบดีโอทอป" ด้วย

 

          ภายในงาน ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของทั้งผู้ประกอบการไทย และต่างประเทศ การแข่งขัน World HAPEX Top Chef 2019 แข่งขัน World HAPEX Tea Tarik Youth Champion 2019 ชาชักชิงแชมป์เยาวชน การแข่งขัน World HAPEX Coffee Signature Drink 2019 และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ

 

          World HAPEX 2019 จะให้เปิดผู้สนใจเข้าชมงานตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆได้ทาง halalinst.psu.ac.th/hapex Facebook : World HAPEX หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-9292

 

           ก่อนหน้านี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แถลงข่าวการจัด “งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2562 World HAPEX 2019” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมี ดร.มักตาร์ แวหะยี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมในการแถลงข่าว

 

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีการผลักดันให้มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ได้เห็นความสำคัญของคุณภาพ “ฮาลาล” เพื่อสนองไม่เพียงแต่ความต้องการของมุสลิมในประเทศ แต่มองไปถึงประชากรมุสลิมกว่า 2,200 ล้านคนทั่วโลก ที่พร้อมสำหรับการมาบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย และการมาใช้บริการฮาลาลอื่น ๆ เช่น สปาฮาลาล บริการด้านการแพทย์ หรือ บริการการท่องเที่ยวฮาลาลด้วย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหน่วยงานที่สามารถส่งเสริมให้คำปรึกษาทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการ

 

          สำหรับ งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล หรือ World HAPEX ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 9 โดยหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนากิจกรรมเพื่อให้งานเข้าสู่สากลมากขึ้น เช่น ในปี 2561 มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติอิสลามครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีนักวิชาการจากประเทศมุสลิมเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และตุรกี มาร่วมนำเสนอผลงาน

 

          และในปีนี้ มีการเจรจาธุรกิจฮาลาลของเอกชนภายในและต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ในการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการขยายตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ และพร้อมให้การผลักดันในระยะยาวอย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโต และเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ

 

//......................