ไทยเบฟมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า 11 โรงเรียนบางกะเจ้า

 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 11 ชุด ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บางกะเจ้า 11 โรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมด้วย ณ โรงเรียนวัดป่าเกด จังหวัดสมุทรปราการ