พช. ชวน “วิ่งแบ่งปันสานฝันน้อง” จุดปล่อยตัวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ บันทึกเทปวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง แบ่งปันสานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ การจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย และการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ ลั้นลา RUNLAH ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Fan page หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และทำตามขั้นตอนก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม CDF Charity RUN 2019 ได้อย่างง่ายซึ่งการจัดงานวิ่ง CDF Charity RUN 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่1 FUNRUN 5 Km  (400 บาท) ประเภทที่2 MINI MARATHON 10 Km (500 บาท) ประเภทที่ 3 HALF MARATHON 21 Km (700 บาท) นอกจากนี้ท่านใดที่ประสงค์จะร่วมสมัคร VIP 1,000 บาท สามารถวิ่งได้ทุกประเภท“ผมขอเชิญผู้สนใจร่วม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง ท่านจะได้สัมผัสกับการวิ่งในบรรยากาศที่มีขุนเขาและทะเลหมอกล้อมรอบและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จุดปล่อยตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ท่านจะได้สัมผัสกับการวิ่งในประสบการณ์แบบใหม่โดยที่ไม่เหมือนงานวิ่งที่อื่นอย่างแน่นอน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

//.................