สัมภาษณ์พิเศษ 'อ.ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล' : 'วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา'

สัมภาษณ์พิเศษ 'อ.ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล' : 'วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา'

 

สัมภาษณ์พิเศษ "อ.ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล" ประเด็น "วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" รายการ "สภาความคิด" เอฟเอ็ม 105 smilethailand วันอังคารที่ 16 ก.ค.62 เวลา 13.00 - 14.30 น. ดำเนินรายการ โดย "นิธินาฎ ราชนิยม - เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร"

 

https://www.facebook.com/105smilethailand/videos/485792471966260/

 

//.....................