สัมภาษณ์พิเศษ 'ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ' ผอ.อพท. : เส้นทางท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่น

สัมภาษณ์พิเศษ 'ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ' ผอ.อพท. : เส้นทางท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่น

 

สัมภาษณ์ คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประเด็น "อพท. เลือก 'สุโขทัย' ต้นแบบ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอาหารพื้นถิ่นเพิ่มรายได้ชุมชน" รายการ "สภาความคิด" เอฟเอ็ม 105 smilethailand วันอังคารที่ 16 ก.ค.62 เวลา 13.00 - 14.30 น. ดำเนินรายการ โดย "นิธินาฎ ราชนิยม - เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร"

 
 
 
//.......................