สพจ. อ่างทอง ชวนเที่ยวงาน ชีวิตดี วิถีพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง เชิญชวนเที่ยวงาน “ชีวิตดี วิถีพอเพียง ใต้ร่มพระบารมี” พบกับนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เชิดชูเกียตริผลงานดีเด่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรของดีของเด่นประจำชุมชนมาให้ได้ ชม ชิม ช้อปกันอย่างจุใจ พร้อมทั้งสนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง