เสวนา-เปิดตัวหนังสือ “อยู่กับบาดแผล” สนพ. Papyrus Books

เสวนา-เปิดตัวหนังสือ “อยู่กับบาดแผล” สนพ. Papyrus Books

 

สนพ. Papyrus Books ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “อยู่กับบาดแผล” โดย ผศ.ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา พร้อมเสวนาประเด็น 'อยู่กับบาดแผล' : เสียงจากเหยื่อสามัญชน ในความรุนแรงทางการเมืองเหลือง-แดง โดย ผศ.ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา – ผู้เขียน / ทราย - อินทิรา เจริญปุระ – นักแสดง นักเขียน และคอลัมนิสต์ / วีรพร นิติประภา – นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย และ ดร.ธร ปีติดล – อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 14.00 น.) ณ ร้านหนังสือบุ๊คโมบี้ ( Bookmoby) ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

"อยู่กับบาดแผล” จัดพิมพ์โดยความร่วมมือระหว่าง Papyrus Books และ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมาจากงานวิจัยที่จะแสดงถึงอีกแง่มุมหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ในช่วงปี 2553-2557 เสียงของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมาจากสองฟากฝั่งการเมือง ทั้งเหลือง-แดง

 

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ในช่วงปี 2553-2557 ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง มีสถานะคลุมเครือ แตกต่างจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์พฤษภา 2535 ที่ได้รับการเรียกขานว่า "วีรชน" โดยนําเสนอมุมมองทางมานุษยวิทยาในการรับฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง นั่นคือ ความทุกข์ทนทางสังคม (Social Suffering) ซึ่งไม่เหมาเอาว่าผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองจะเป็น "ผู้ทุกข์ทน" เสมอไป ดังจะเห็นได้จากผู้ได้รับผลกระทบจํานวนหนึ่ง เห็นว่าสิ่งที่ตนได้ทําไปนั้น เป็นความถูกต้องและรู้สึกภาคภูมิใจ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สิรนันท์ ห่อหุ้ม  087 708 6486

 

กำหนดการ เสวนาเปิดตัวหนังสือ ‘อยู่กับบาดแผล’ : เสียงจากเหยื่อสามัญชน ในความรุนแรงทางการเมืองเหลือง-แดง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ร้านหนังสือบุ๊คโมบี้ ( Bookmoby) ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

14.00 น.         สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน

14.30 น.         ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน

14.45 น.         เสวนาเปิดตัวหนังสือ ‘อยู่กับบาดแผล’  โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ผศ.ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา – อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ ‘อยู่กับบาดแผล’ , ทราย - อินทิรา เจริญปุระ – นักแสดง นักเขียน และคอลัมนิสต์ , วีรพร นิติประภา – นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย , ดร.ธร ปีติดล – อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.05 น.         ช่วงคำถามจากผู้ร่วมงาน

16.15 น.         คงกฤช ไตรยวงค์ บรรณาธิการ สนพ. Papyrus Books กล่าวขอบคุณ

16.20 น.         ถ่ายรูปร่วมกัน

 

//.................