มอบวุฒิบัตร

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร Community Based Microcredit and Sufficiency Economy Development โดยมีนายวัฒนวิทย์ คชเสนี ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายพัลลภ ตันจริยภรณ์ ผอ.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน พช. กล่าวรายงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทริน พลัส แวนด้า แกรนด์ ปากเกร็ด นนทบุรี